Algemene verkoopvoorwaarden Sportief Tilburg

Sportieftilburg.nl is een online aanbieder van outdoor gerelateerde artikelen en is onderdeel van Sportief Tilburg B.V. gevestigd aan de Prof.Goossenslaan 26 te Tilburg. K.v.K. Brabant: 68869061  |  BTW-nummer: NL857625718B01

1.1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Sportieftilburg.nl gesloten worden en waarbij Sportieftilburg.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Sportieftilburg.nl middels de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven op deze site, accepteert u onze voorwaarden.

1.2 aankoop bedrag
Bij bestedingen minder dan € 50,-  wordt  € 5,- vrachtkosten en behandelingskosten in rekening gebracht, zie hiervoor art.8. Bij bestedingen vanaf € 50 of meer, wordt uw bestelling gratis verzonden.

1.3 foutieve prijs vermelding
Indien gecontstateerd wordt dat er een product foutief geprijsd blijkt door bijvoorbeeld een typefout op onze website, behoud Sportieftilburg.nl zich het recht de koopovereenkomst eenzijdig te annuleren indien overduidelijk blijkt dat hier sprake is van een niet realistische prijsstelling t.o.v overige aanbieders van dit zelfde product.
Consuwijzer zegt hierover; indien overduidelijk is dat een vermelde prijs niet juist is vermeld op een website is de winkel niet verplicht tot levering, bij enige twijfel omtrent de vermelde prijs wordt aangeraden de onlineshop telefonisch te benaderen.

 1. Voorwaarden
  Sportieftilburg.nl heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.
 2. Uitzonderingen
  Na schriftelijke toestemming van Sportieftilburg.nl kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.
 3. Ontvangstbevestiging
  Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen na bestelling van uw produkt d.m.v iDeal betaling dan wel m.b.v creditcard.
 4. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen Sportieftilburg.nl en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Sportieftilburg.nl door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.
 5. Bewijs van opdrachten / electronische communicatie
  De administratie van Sportieftilburg.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Sportieftilburg.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sportieftilburg.nl verrichtte leveringen. Sportieftilburg.nl erkent dat electronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
 6. Ontvangstbevestiging inhoud
  De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:
  Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Sportieftilburg.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
 7. Risico en transport
  Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Sportieftilburg.nl en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten staan duidelijk  op uw factuur. Indien u meer dan € 50,- aan bestelde producten wilt laten verzenden, zijn de kosten van het verzenden voor rekening van Sportieftilburg.nl. Woont u in Belgie dan dient u rekening te houden met een toeslag van 2,50. Voor in Duitsland woonachtige klanten is dit 4,50 toeslag op de geldende verzendkosten.

  Indien u een bestelling wilt laten bezorgen in het buitenland, dient u rekening te houden met extra transport kosten. Deze zullen voorafgaand aan verzending altijd met u worden gecommuniceerd.

9.1 Leveringstermijn
Een bestelling die u voor 16.00 uur besteld wordt doorgaans binnen 2 werkdagen bij u geleverd, indien u deze bestelling plaatst op werkdagen (ma t/m vr) voor de weekenden en feestdagen geldt  doorgaans dat de levertijd 3 dagen bedraagd, dit tot een maximum van 10 werkdagen of anders indien schriftelijk met u overeen gekomen. Indien Sportieftilburg.nl de leverings termijn niet na kan komen zal Sportieftilburg.nl dit per e-mail aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons per e.mail te melden, waarna Sportieftilburg.nl het reeds door u betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan u terug zal betalen.

9.2 Leveringsplicht
Sportief Tilburg BV kan de verkoop overeenkomst binnen 2 dagen ontbinden indien een product niet meer voorradig blijkt te zijn.
Indien er reeds betaling heeft plaats gevonden wordt de betaling gerestitueerd op het bankrekening nummer van de koper.

10.1 Annulering / Ruilen
Is het artikel niet naar wens dan kunt u het gefrankeerd aan sportieftilburg.nl retourneren. Het volledige aankoopbedrag wordt dan binnen 14 werkdagen op u bank- of giro rekening terug gestort. (verzendkosten retourpakket worden daarbij niet vergoed) U dient de producten onmiddelijk, niet gebruikt en in orginele, ongeopende verpakking, met kopie faktuur, aan sportieftilburg.nl te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening. Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, nemen wij niet in behandeling en zullen onmiddellijk worden teruggestuurd.

10.2 Ruilen Indien u een aankoop wenst om te ruilen, dient u deze aan ons te retourneren. Na ontvangst van uw vrachtpakket zullen wij uw omruil in behandeling nemen. De kosten van retourzending zijn voor uw eigen rekening.

10.3 Retouren
Sportieftilburg.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Sportieftilburg.nl u per e.mail op de hoogte stellen. Sportieftilburg.nl heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden. (zie ook artikel.10. annulering)

10.4 ontbinding van de aankoop Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Sportieftilburg.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. Niet goed geld terug op uw online aankopen
  Indien u binnen 14 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk of per E.mail aan Sportieftilburg.nl te melden. Gebruikte artikelen waarbij gebruikerssporen waarneembaar zijn vallen echter buiten eerder genoemde regeling en zijn niet retourneerbaar. Indien u Sportieftilburg.nl schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Sportieftilburg.nl nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, (dit ter beoordeling van; Sportieftilburg.nl),komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Sportieftilburg.nl. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Sportieftilburg.nl na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10 / 10.1 is op dit artikel van toepassing. Bovenstaande procedure is uitsluitend van toepassing op online aankopen in onze webwinkel.
 2. Klachten
  Sportieftilburg.nl zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Sportieftilburg via de Klantenservice op service@sportieftilburg.nl informeren. Ook kunt u Sportieftilburg.nl op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 18:00 op het telefoonnummer vermeld onderaan de pagina. Sportieftilburg.nl zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, fax, of brief binnen 10 dagen te informeren.
 3. Gegevensbeheer en privacy
  Sportieftilburg.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Sportieftilburg.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Sortieftilburg.nl intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Sportieftilburg.nl.

Sportieftilburg.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen dient u dit per mail aan ons te kenbaar te maken. Indien u tevens uw geregistreerde gegevens wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u deze ten allertijde m.b.v uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen c.q. verwijderen uit de database van Sortieftilburg.nl.

 1. Klantenservice
  Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:Sportieftilburg.nl , afdeling klantenservice, Prof. Goossenslaan 26 te Tilburg. E.mailadres: info@sportieftilburg.nl

Recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Sportieftilburg.nl is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Sportieftilburg.nl naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Sportieftilburg.nl te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is een bevoegd rechter te Tilburg bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

15.Tenslotte
Bovenstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites c.q. domeinnamen welke Sportief Tilburg B.V. exploiteert, hiertoe behoren de volgende domeinregistraties; 

 

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring op deze website zo goed mogelijk te maken. Bij het gebruik van deze website gaan we ervan uit dat je het hier mee eens bent. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten